• Władze

WŁADZE

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIŁGORAJU

Andrzej Masztalewicz - Prezes Zarządu
Jadwiga Sulowska - Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Czerw - Członek Zarządu

RADA NADZORCZA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIŁGORAJU

Ryszard Wojda - Przewodniczący Rady
Jan Blacha - Z-ca Przewodniczący Rady
Eugeniusz Batkowski - Sekretarz Rady
Ryszard Bil - Członek Rady
Stanisław Kapica - Członek Rady
Barbara Kukiełka - Członek Rady
Piotr Góra - Członek Rady
Jan Szwedo - Członek Rady
Franciszek Palka - Członek Rady

OSOBY UPOWAŻNIONE DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU BANKU

Andrzej Masztalewicz - Prezes Zarządu
Jadwiga Sulowska - Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Czerw - Członek Zarządu
Artur Paczos - Pełnomocnik Zarządu
Jadwiga Rataj - Pełnomocnik Zarządu
Katarzyna Mazurek - Pełnomocnik Zarządu
Wioleta Podpora - Pełnomocnik Zarządu
Elżbieta Mróz - Pełnomocnik Zarządu
Jolanta Fik - Pełnomocnik Zarządu
Joanna Kozłowska - Pełnomocnik Zarządu