Skip to main content
  • Władze

WŁADZE

ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIŁGORAJU

Andrzej Masztalewicz - Prezes Zarządu
Jadwiga Sulowska - Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Czerw - Członek Zarządu

RADA NADZORCZA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIŁGORAJU

Jan Blacha - Przewodniczący Rady
Franciszek Palka - Z-ca Przewodniczącego Rady
Eugeniusz Batkowski - Sekretarz Rady
Ryszard Bil - Członek Rady
Stanisław Kapica - Członek Rady
Barbara Kukiełka - Członek Rady
Piotr Góra - Członek Rady
Jan Szwedo - Członek Rady

OSOBY UPOWAŻNIONE DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU BANKU

Andrzej Masztalewicz - Prezes Zarządu
Jadwiga Sulowska - Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Czerw - Członek Zarządu
Marzena Krzeszowiec - Pełnomocnik Zarządu
Artur Paczos - Pełnomocnik Zarządu
Katarzyna Mazurek - Pełnomocnik Zarządu
Elżbieta Mróz - Pełnomocnik Zarządu
Jolanta Fik - Pełnomocnik Zarządu
Joanna Kozłowska - Pełnomocnik Zarządu
Anna Margraf - Pełnomocnik Zarządu