• Godziny graniczne realizacji przelewów.

Godziny graniczne realizacji przelewów.