Skip to main content
  • Aktualności
  • Transakcje niskokwotowe realizowane w Internecie

Transakcje niskokwotowe realizowane w Internecie

04-07-2023

Transakcje niskokwotowe realizowane w Internecie

Od dnia 1.07.2023r obowiązują nowe zasady uwierzytelnienia za pomocą 3D - Secure transakcji niskokwotowych realizowanych w Internecie.

Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia w przypadku transakcji internetowych.

Limity transakcji niskokwotowych nie wymagających silnego uwierzytelnienia przedstawia poniższa tabela.

Trnsakcje niskokwotowe w internecie png