Skip to main content

Praca Banku w dniu 29.12.2023r.

21-12-2023

Bank Spółdzielczy w Biłgoraju informuje, że w dniu:
29.12.2023r Centrala Banku oraz Oddział i Punkty Kasowe czynne będą do godziny 13:30.

W dniu 29.12.2023r zlecenia klientów złożone w formie papierowej i elektronicznej do godziny 12:45 (system ELIXIR, SORBNET) zostaną zrealizowane w dniu 29.12.2023r. Zlecenia złożone po w/w godzinie zostaną rozliczone w dniu 2 stycznia 2024r.

Płatności natychmiastowe ExpressElixir obsługiwane będą w dniu 29.12.2023r jak w normalny dzień operacyjny, natomiast nie będą dostępne od godz. 17:00 dnia 31.12.2023r do godz. 24:00 dnia 01 stycznia 2024r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Biłgoraju